תפריט סגור

פעמון המושבה

את הפעמון ששלח הברון רוטשילד מצרפת, שימש את הראשונים להשכמה לחליבה, להזעקה בזמן שריפה והתנכלויות בשדה, מתן עזרה למושבות הסמוכות, לציון כניסת השבת ואירועים נוספים.…