תפריט סגור

את הפעמון ששלח הברון רוטשילד מצרפת, שימש את הראשונים להשכמה לחליבה, להזעקה בזמן שריפה והתנכלויות בשדה, מתן עזרה למושבות הסמוכות, לציון כניסת השבת ואירועים נוספים.
בזמן מלחמת השחרור שימש צלצול הפעמון כאות אזעקה לירידה למקלטים.

הפעמון נמצא ממול המוזיאון ברחוב רוטשילד 39.

Call Now Button